Koncepcja potrzeb Henry'ego Murraya

W 1938, Henry Murray wydał „Explorations in Personality”, w którym zajmował się potrzebami człowieka.

Oprócz potrzeb pierwotnych takich jak potrzeba oddychania, picia, jedzenia, itp. wymienił również ponad dwadzieścia potrzeb wtórnych (psychicznych).

Potrzeby psychiczne

Skrótowo i dość luźno przetłumaczone. Fragment oryginalnego tekstu w bibliografii, poniżej.

Materializm:

Potrzeba ...

Ambicja:

Pozycja:

Władza:

Uczucia:

Informacja:

Formularz

Do pobrania.

Bibliografia

Explorations In Personality, Henry A. Murray, strona 80+